Konference

FutureMED

2019

12. 10. 2019

Olomouc
10:00O projektu


Všimli jste si, jakou rychlostí se v posledních desetiletích rozvíjí lidské poznání? Čím dál častěji vídáme, že myšlenky, které jsme po mnoho předchozích let vnímali spíše jako sci-fi, se náhle stávají realitou, která ovlivňuje naše každodenní životy. To se týká i medicíny.

Vydejme se v rámci konference FutureMED 2019 do budoucnosti medicíny. V několika přednáškách si představíme trendy, kam směřuje medicínský výzkum, nové možnosti v oblasti lékařských technologií. Aplikace nových poznatků výzkumu do zlepšování kvality života a jejich vliv na lidskou společnost jako takovou.

Budoucnost není zítra, ale dnes.

Co Vás čeká?

10:30Kmenové buňky a jejich využití
MUDr. TOMÁŠ SOUKUP, Ph.D.
11:10Personalizovaná medicína. Budoucnost je dnes
MUDr. Petr Hora, MBA
11:50Coffee break
12:10Umělá inteligence a expertní systémy v medicíně
Mgr. Jan Tyl a tým
13:00Vojenský a kosmický výzkum a využití jeho poznatků v medicíně
Bc. Pavel Boháček
13:40Oběd
14:30Ako pokrok v strojovom učení transformuje zdravotníctvo
Daniel Kuchta
15:10Budoucnost ošetřovatelství
Mgr. Veronika Di Cara, PhD.
16:00Coffee break
16:20Klinický farmaceut jako nepostradatelný člen týmu
por. PharmDr. Zuzana Jedličková
17:00Ukončení konference
PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE

REGISTRACE
A DALŠÍ INFORMACE

Počet míst na konferenci válečné medicíny bude omezený, registrujte se včas.

Registrace

Cena registrace na konferenci v předprodeji stojí 390 Kč a pro studenty 290 Kč.

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje, vody a mnoho dalšího.

Naši přednášející

Začátkem léta představíme všechny přednášející.

Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na naše pódium, aby Vám předávali své zkušenosti.

npor. MUDr. Bc. JIŘÍ KOTEK

npor. MUDr. Bc. JIŘÍ KOTEK - MODERÁTOR AKCE

Mladý vojenský lékař, který nikdy nepřestává být fascinován krásou medicíny.

Poté, co v roce 2011 absolvoval Fyzioterapii na 3. lékařské fakultě UK a začal pracovat v ÚVN Praha a u národního týmu ledního hokeje U18, se rozhodl pro studium medicíny. V roce 2018 absolvoval v programech Všeobecné lékařství na LFUK v Hradci Králové a získal tutul MUDr., zároveň absolvoval v programu Všeobecné vojenské lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví. Během studia byl předsedou studentského spolku a velitelem Branného závodu. Při studiích se dostal k zahraničním stážím v Indonésii (2016), Brazílii (2017), Portugalsku (2018) a Íráku (2018). Nyní začíná pracovat jako resident na Chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

por. PharmDr. JAN BAVLOVIČ

por. PharmDr. JAN BAVLOVIČ - MODERÁTOR AKCE

V roce 2016 absolvoval Farmaceutickou fakultu, kde získal malý doktorát (PharmDr.) a zároveň Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. V současné době působí ve FN HK a zároveň na PhD studiu Fakulty vojenského zdravotnictví. Náplň jeho práce se již delší dobu zaměřuje na činnost okolo nebezpečných mikrobiologických agens (Varicella, Klebsiella, Francisella, aj.). Zatím má za sebou několik zahraničních působení na přátelských biologických pracovištích a v době konání konference bude mít splněnou i aktivní účast na celosvětové tularemické konferenci v Kanadě.

MUDr. TOMÁŠ SOUKUP, Ph.D.

MUDr. TOMÁŠ SOUKUP, Ph.D.

Specialista na výzkum kmenových buněk, regenerativní medicínu, výživový poradce, zakladatel sportovního centra GoMango (www.gomango.cz).

Tomáš Soukup se narodil v Liberci v roce 1980. Získal titul MUDr. a Ph.D. na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2004 a 2012. Spolupracoval s Oxford University a University of Hong Kong. Během jeho studií pracoval i jako lektor na University of Hong Kong a Stanford University. Od roku 2004 působí na Ústavu histologie a embryologie při Univerzitě Karlově v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové, kde je v současné době učitelem a výzkumným pracovníkem. Tomáš Soukup je spoluautorem mezinárodního patentu, publikoval 49 odborných článků, prezentoval více než 250 odborných lekcí a mezinárodních prezentací. Je členem International Society for Stem Cell Research, Czech Society for Analytical Cytology, European Society for Artificial Organs, Czech Anatomical Society, Czech Histo-and Cytochemical Society a České lékařské komory.

Tomáš Soukup je také fitness trenér třídy II, mezinárodní TRX instruktor, mezinárodní SPINNING instruktor třídy 3, výživový poradce, zakladatel sportovního centra GoMango a maratonský a ultramaratonský běžec (doposud dokončil 28 maratonů – osobní rekord 2:54:17 a 12 ultramaratonů vč. UltraVasan).

MUDr. Petr Hora, MBA

MUDr. Petr Hora, MBA

Ředitel Centra precizní 5P medicíny Kliniky MEDICAL BEAUTY Plzeň

MUDr. Petr Hora, MBA pracoval po ukončení studia na Anesteziologicko-resuscitační klinice a Metabolické jednotce intenzivní péče I. Interní kliniky FN Plzeň i jako lékař Letecké záchranné služby AČR Plzeň-Líně. V roce 2003 měl první možnost seznámit se s novým oborem medicíny – prediktivní genomikou a personalizovanou medicínou na jejím podkladě. V roce 2007 zakládá společně s manželkou MUDr. Gabrielou Horovou společnost medical beauty s.r.o. a již o rok později zahajuje činnost Klinika MEDICAL BEAUTY, ve které je zodpovědný za činnost Centra 5P medicíny. V letech 2009 – 2010 intenzivně spolupracoval na genomickém projektu Centra 5P medicíny s prof. Dr. Elenou Baranovou, MD, PhD., tehdejší expertkou Evropské komise EU pro Projekt rozvoje genomiky.

V současné době pracuje na nových diagnostických postupech a vývoji inovativních profilů genomické a personalizované medicíny s prof. Dr.med. Bernardem Weberem z prestižní lucemburské laboratoře Reúnis. Petr Hora aktivním členem World Society of Interdisciplinary of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, American College of Lifestyle Medicine a International Society of Microbiota a řady dalších společností. Na základě prezentovaných výsledků o propojení střevního mikrobiomu a potravinových alergií IgG se v roce 2019 stává i členem Vědecké rady německé společnosti ImuPro. Ve spolupráci s laboratoří LR-MDL nyní připravuje nové testy prediktivní genomiky.

Tým Centra precizní 5P medicíny Kliniky MEDICAL BEAUTY pod vedením MUDr. Petra Hory, MBA je v současné době zaměřen na poskytování péče na podkladě komplexních analytických profilů, zahrnující vyšetření prediktivní genomiky, střevního mikrobiomu a potravinových intolerancí a alergií doplněné o speciální laboratorní testy včetně epigenomických.

Bc. Pavel Boháček

Bc. Pavel Boháček

Popularizátor vědy a zdravotnický bloger, píšící o inovacích, které do medicíny a péče o nemocné (ošetřovatelství) přináší kosmonautika a vojenský výzkum. Je autorem a spoluautorem i několika odborných studií, zabývajících se problematikou přežití v extémních podmínkách a simulací kosmických misí. Byl např. členem americké Space Nursing Society, nebo spolupracoval jako zdravotnický expert na projektu Hydronaut (Podvodní experimentální laboratoř). Věnuje se také propagaci ošetřovatelství jako vědy a jako autor blogů Men In Nursing CZ a RN nursing lifestyle se snaží zatraktivnit ošetřovatelskou profesi pro muže, ale nejen pro ně..

http://pavel-bohacek.blogspot.com

Daniel Kuchta

Daniel Kuchta

Už vyše dva roky v spoločnosti GlobalLogic na Slovensku vedie výskumný a vývojový tím zaoberajúci sa umelou inteligenciou a strojovým učením. Spolu so svojim tímom a rádiológom René Hakom vytvorili systémy na detekciu a klasifikáciu rakovinových nádorov v pľúcach, v spolupráci s prednostom kardiologickej kliniky v Prešove Martinom Studenčanom detekciu STEMI infarktov z fotografie EKG či systém na určenie vhodnej veľkosti kolenného kĺbu na základe röntgenovej snímky. Od roku 2017 organizuje v Košiciach pravidelné meetupy nadšencov a ľudí zaujímajúcich sa o umelú inteligenciu a strojové učenie pod záštitou neziskovej organizácie MLMU, pôsobiacej aj v Bratislave, Prahe a Brne. Ako speaker už vystúpil na Google Developer Festivale a VSE unIT Conference v Košiciach, PyCon CZ v Prahe a viaceré odborné prednášky odprezentoval aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a Technickej Univerzite v Košiciach.

Spoločnosť GlobalLogic má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia telekomunikácií, automobilovej výroby, zdravotníckej starostlivosti, technológií, médií a zábavného priemyslu, či výrobcov čipov, všetky výhody globálnej prítomnosti na trhu. Firma má na Slovensku centrálu v Košiciach a okrem Žiliny pôsobí aj v Banskej Bystrici.

Mgr. Jan Tyl

Mgr. Jan Tyl

CEO a CTO společnosti Alpha Industries s.r.o., odborník na umělou inteligenci, strojové učení a inovativní projekty, ve společnosti Inventi competence leader za oblast analýzy.

Mgr. Jan Tyl má více než 13 let zkušeností jako analytik, scrum master a datový vědec pro různé korporace jako GE, ČSOB, HB, KB, ALD, ŠKODA, WAG, a také nejrůznější Startupy. Je zakladatelem AI akademie, Startup akademie a Analytické akademie. Umělá inteligence je Honzovou vášní, kterou sdílí s ostatními také během své rozsáhlé přednáškové činnosti na konferencích jako JobsDev, StartupWorldCup Summit, Travel Trends 360°, Paralelní Polis, Posobota, 4FIS – VŠE, AimtecHackathon a další. K Honzovým unikátním projektům patří napříkald nepřesnější detektor emocí z textu na světě.

Petra Vokálová

Petra Vokálová

Co-founder společnosti Alpha Industries s.r.o., spolutvůrce inovativních projektů.

Petra Vokálová vystudovala Aplikovanou informatiku na VŠE a dále pokračuje ve studiu na oboru Kognitivní informatika. Podílela se na tvorbě Startup a AI akademie. Zajímá se o trendy a inovace, které mohou zlepšit svět.

Dmytro Molokoiedov

Dmytro Molokoiedov

AI výzkumník a Co-founder společnosti Alpha Industries s.r.o., odborník na umělou inteligenci a strojové učení, student na FITu na ČVUT.

Dmytro Molokoiedov je student fakulty informáčních technologií na ČVUT. Studuje umělou inteligenci a strojové učení. Píše výzkumnou práci na téma hlubokých neuronových sítí. Zúčastnil přednáškové činnosti na konferencích jako Paralelní Polis a AimtecHackathon.

gr. Veronika Di Cara, PhD.

Mgr. Veronika Di Cara, PhD.

Všeobecná sestra, s pracovními zkušenostmi v ČR i v zahraničí. Jako sestra pracovala na interních a chirurgických odděleních i v sociální sféře; učila na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, byla konzultantkou pro ošetřovatelství na MZ ČR. Je dlouholetou členkou prezidia České asociace sester, ČAS reprezentovala v Evropské federaci sesterských asociací, v posledních dvou letech byla členkou výkonného výboru EFN. Momentálně v ČR koordinuje celosvětovou kampaň Nursing now a zajímá se o ideální vzdělání sester, migraci sester, rozšířené role sester a efektivní ošetřovatelskou dokumentaci.

por. PharmDr. Zuzana Jedličková

por. PharmDr. Zuzana Jedličková

Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Univerzity obrany v Brně, Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. V současné době je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie. Aktuálně působí ve Vojenské nemocnici Olomouc.

Fotogalerie z jiných akcí

Prohlédněte si fotografie z jiných akcí a zarezervujte si své místo na konferenci.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás


email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630